Home

Waarom dit project?

Uit veel recent (wetenschappelijk) onderzoek blijkt dat er een grote behoefte is aan (kleinschalige) woonvormen voor ouderen. Demografische ontwikkelingen en verandering in de zorg zijn gericht op zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
Het woningtekort neemt toe: 235.000 in 2020 – zowel voor starters als 75+-ers en de transformatie in de zorg vindt lokaal plaats. In 2034 is een kwart van de bevolking boven de 65. Een derde daarvan is dan al ouder dan 80. Dat is een heel steile, stijgende lijn. Het verschil met 50 jaar geleden is naast kwantitatief ook kwalitatief. Ouderen zijn vitaler en meer opgeleid; ze willen en kunnen veel langer thuis blijven wonen. Maar er is wel een gigantisch gat gevallen tussen thuis wonen en opgenomen worden, en dat geeft veel maatschappelijke kosten. Recent is bij de opening van een (gelijkwaardig) project van de Knarrenhof in Zwolle door de minister (Hugo de Jonge) nog eens benadrukt dat dergelijke kleinschalige woonvoorzieningen erg nodig zijn.
De gemeente Waadhoeke biedt tot nu toe weinig antwoord op de vraag naar levensloopbestendige woningen gericht op starters en senioren.

Wat is dit woonplan?

Dit project is een burgerinitiatief en voorziet in een invulling van het terrein van de inmiddels gesloopte obs Fûgelflecht in de wijk Schalsumerplan door er – in een hofjesachtige structuur en context – levensloopflexibele woningen te bouwen. Gelijkvloers en zonder drempels. Uiteraard met de modernste en meest duurzame materialen en bouwwijze. Energiezuinig (NOM – Nul Op de Meter) door toepassing van optimale isolatie, drielaags glas, warmtepomp, zonnepanelen etc. Flexibel qua indeling, rolstoel en rollater toegankelijk en doorgankelijk. Voorbereid e/o deels voorzien van moderne domotica en (gemeenschappelijke) ruimte voor zorg op maat.
Een initiatief wat al een aantal jaren bestaat en in feite een actiepunt is uit de wijkvisie Schalsumerplan 2014-2020.
Doelgroep is primair senioren en vooral senioren die in de wijk willen (blijven) wonen. Niet exclusief voor senioren want (bijvoorbeeld) starters kunnen hier ook wonen.

Waarom in een hofje?

Langer zelfstandig wonen gaat om meer dan alleen de geschiktheid van een woning, ook andere aspecten zijn van belang zoals het hebben van een sociaal netwerk, goede zorg en welzijn, elkaar ontmoeten. Wonen in een hofje zonder afgezonderd te worden in een apart complex, om elkaar denken zonder verlies van privacy. Op een manier dat men niet vereenzaamt en eventueel voor elkaar kan zorgen. Wonen en belangrijke sociale aspecten komen samen in een hofje

3 Comments for “Home”

Henk Verduyn

says:

Dit plan speelt heel goed in op de behoeften van heel veel ouderen. Nu : Je woont mooi en hebt het goed. En toch als je ouder wordt denk je wel eens …wordt mijn huis en tuin me teveel.
Nu kan ik me als alleenstaande man prima redden. Geen punt.
Maar wat wanneer dat niet meer helemaal lukt.
Dan is er behoefte aan een beschermde woonomgeving.
Ziedaar dit plan. Dit speelt in op een grote behoefte in onze Waadhoeke.
Als ik rondkijk in onze gemeente dan zie ik nergens een nieuwe woonvorm zoals hier beschreven. Toch is de vraag na dit soort woonvormen groot. Zeker in onze gemeente.

Jan

says:

Wij vinden dit een pracht plan en steunen het van harte. Ziet er heel mooi uit en met het oog op later zijn wij ook degene die graag in het Schalsummerplan zouden willen blijven wonen.

Irene de Vries

says:

Deze inleiding is een goed begin. Zeker de nadruk op “samen wonen”, waarin ook “elkaar helpen indien nodig” de basis is. van belang is, de instroom zo divers mogelijk te maken qua leeftijd, zodat dan niet steeds dezelfde mensen hulp moeten bieden, als de vrag er is. In de A-hof in Zwolle geeft men rondleidingen en kan voorlichting gegeven worden over de procedures en de valkuilen die daarin zijn. Altijd handig voor ons als beginnelingen! Lijkt mij het overwegen waard daar onze gedachten over te laten gaan. Dezelfde procedure fouten maken kan tijdremmend zijn en waardevolle tips zijn niet te versmaden!
Irene

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.