NHL-Stenden

Studenten Bouwtechniek en Stedenbouwkunde van de NHL-Stenden Hogeschool in Leeuwarden hebben in het kader van hun minors onderzoek gedaan en plannen gemaakt voor niet alleen de mogelijke inrichting van het terrein van de voormalige basisschool maar ook voor het ontwerp van woningen die makkelijk kunnen worden aangepast aan gewijzigde leefomstandigheden. Deze opdracht wordt ook gebruikt voor kennisontwikkeling voor het onderzoeksthema Vital Regions van NHL Stenden Hogeschool waar toepasbare kennis wordt ontwikkeld rondom actuele maatschappelijke vraagstukken.

Er zijn twee informatieavonden gehouden voor de wijkbewoners, 9 april en 27 juni 2019.
Naast de presentatie en voorlichting is er op de eerste avond aan de hand van een enquête en gesprekken een inventarisatie gedaan van wensen en mogelijkheden. In juni is dit uitgewerkt en zijn (voorlopige) ontwerpen van woningen en locatie-invulling gepresenteerd. Ook is er een fraaie ‘glossy’ brochure gemaakt en uitgedeeld aan belangstellende bewoners.

Een 3D video animatie vindt u hier

NB: dit zijn schetsontwerpen, defintieve ontwerpen kunnen later worden vastgesteld

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.