De locatie

Aan de D. Oosterbaanstraat stond een schoolgebouw voor het basisonderwijs, dat na beëindiging van de OBS “Fûgelflecht” nog enige tijd heeft gediend als uitwijklocatie t.t.v. verbouwingen van 2 andere schoolgebouwen in Franeker, nl. Kleyenburg (Stg. Radius) en CBS De Korendrager (Vereniging CBO-NWF). Inmiddels is het gebouw gesloopt en de gemeente Waadhoeke heeft het terrein als groenvoorziening ingericht.

perceelgrootte is plm. 4000 m2

PLANOLOGISCH

Het huidige planologisch regime betreft het bestemmingsplan Franeker – Noord en Oost, dat is vastgesteld op 25 april 2019. In het plangebied zijn op basis van dit plan de bestemming “Maatschappelijk” – gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen (schoolgebouw en wijkgebouw) van toepassing. De rest van de ruimte heeft de bestemming “Groen”, met daaraan ondergeschikt o.a. parkeervoorzieningen. Voor bestemming “Wonen-2” is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

Artist impression locatie gebouwd (© NHL-Stenden)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.