Pilot omgevingswet

LAATSTE NIEUWS:

M.i.v. 4 december is de pilot Omgevingswet gestopt.  Zie het persbericht hieronder.

Dit project deed sinds april 2018 mee aan de pilot Omgevingswet, die vermoedelijk op 1 januari 2021 in werking zal treden. Met de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten gebundeld in 1 wet en komt er een samenhangend stelsel van wetten, regelingen en besluiten dat betrekking heeft op de omgeving.
Om alvast te oefenen met deze nieuwe wet werd in de gemeente Waadhoeke samen met de gemeente Harlingen, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (Min. van BZK) een unieke pilot gehouden.  De pilot werd (wetenschappelijk) gemonitord door de Academie van Franeker met onderzoekers van de RUG en Campus Fryslân.

Persbericht: